Само за клиентите на Инглиш Бук Център!

Всички наши клиенти, закупили от нас одобрените от МОН заглавия за общообразователните училища на издателство Macmillan - Tiger Time, All Clear, Gateway и Laser B2, ще получат БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до образователния портал на Инглиш Бук Център - Time for Success!

Виж повече!