Само за клиентите на Инглиш Бук Център

Всички наши клиенти, закупили от нас одобрените от МОН заглавия за общообразователните училища на издателство Macmillan - Tiger Time, All Clear, Gateway и Laser B2, ще получат безплатен достъп до образователния портал на Инглиш Бук Център - Time for Success!

Какво?

Порталът съдържа интерактивни образователни ресурси с цел преговор, консолидация и развиване на езиковите умения на обучаемите!
Учителите, работещи с учебните серии Tiger Time, All Clear, Gateway и Laser B2 ще могат за използват интерактивните упражнения и езикови игри както за работа в клас, така и като домашни задания. Това ще разнообрази качеството на преподаване, атрактивността и интереса на обучаемите към учебния процес, чрез използваните интерактивни материали и прилагане на игровия подход в чуждоезиковото обучение!

За кого?

Материалите са подготвени от международни езикови експерти на наши партньори от Европа!
Те са изключително подходящи за работа в различни онлайн платформи при евентуално преминаване към дистанционно обучение!
Интерактивните езикови игри и упражнения са разработени за използване на интерактивни бели дъски, на компютри, лаптопи , таблети и смартфони!
Учениците ще могат да използват ресурсите за самостоятелна работа, състезания с техни съученици и приятели с интерактивните игри и състезания за подобряване и развиване на езиковите си компетентности!

Кога и как?

Образователният портал Time for Success ще бъде активен от първия учебен ден - 15 септември 2021 г. и непрекъснато ще се допълва с нови ресурси!
Представители на Инглиш Бук Център ще се свържат с всички наши клиенти – училища и индивидуални клиенти, закупили от Инглиш Бук Център одобрените от МОН заглавия - Tiger Time, All Clear, Gateway и Laser B2, за да им предоставят данни за достъп до ресурсите в портала.
Станете наши клиенти и се възползвайте от тази прекрасна възможност!

Вижте по един пример от образователния ни портал за всяка учебна серия на Macmillan ELT:

Обадете ни се: 0887120607; 0886120864