Уважаеми клиенти,

Моля прочетете внимателно Общите условия за пазаруване чрез магазина за електронна търговия на фирма ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД.

Изискване за регистрация на клиент:

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД , трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се тук, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил,регистрираното лице:
1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазин на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД.
2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в магазин на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД.
3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.

Фирма ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

При оформянето на покупката от клиента се изисква ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.
2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърждавам".

Чрез натискане на бутона "Потвърждавам" регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия.

3. След получаване на валидна поръчка наш представител се свързва с Клиента по телефон или e-mail, за да го уведоми за:
а) наличността на поръчаните артикули (включително размер, цвят и други)
б) цената за доставка на стоката
в) срок за доставка на стоката
4. В телефонния разговор (или по e-mail) Клиентът потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки.

Цена и плащане:

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС.   

Магазинът на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.


Доставка на продуктите:

Доставката на продуктите се извършва с куриерска фирма "СПИДИ АД" за цялата страна в интервал от 1 до 4 работни дни, с доплащане за доставка 3.99 лв. с ДДС.


Срок на доставка:

Срокът на доставка зависи от наличността на продукта. Ако продуктът е на склад, до 24 часа Вашата поръчка ще бъде изпълнена. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът може да се удължи.

При наличие на обстоятелства,водещи до забавяне изпълнението на поръчката, клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

Гаранция:

Магазинът на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД  гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта.

Права и задължения на страните:

Магазинът на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок.

Магазинът на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката.

Магазинът на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

Магазинът на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазина на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазина на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД.

Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.
Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.
Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.
Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.
Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.
Клиентът се задължава да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазина на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД.

Защита на личните данни:

Магазинът ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
Магазинът ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

Правно регулиране:

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазина на ИНГЛИШ БУК ЦЕНТЪР ООД и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.